Levebee für Bibliotheken

Městská knihovna Kolín

Sie versuchen gerade, über levebee.com auf die Bibliothek Městská knihovna Kolín zuzugreifen. Der Zugriff ist nur vom Bibliotheksgebäude und nur von den lokal registrierten Computern möglich.Nacházíte se uvnitř této knihovny a jde tedy o technický problém?

Kontaktuje nás na knihovny@vcelka.cz a k emailu přiložte toto číslo: 3.84.186.122